Top
  • 300739103_hos

Virksomhedens historie

Virksomhedens historie

HISTORIE

I 2013 blev HMKN etableret.Hovedforretningen var at samarbejde med små og mellemstore offentlige sygehuse og privathospitaler og var leverandør af medicinsk udstyr og forbrugsstoffer.

I 2014 etablerede en fabrik i samarbejde med en velkendt indenlandsk medicinalgruppe for i fællesskab at forske og udvikle, udvælge materialer og fremstille medicinske forsyninger.

I 2015 oprettede vores egen R&D-afdeling til at udvikle og designe produkter.

Deltog i 2016 i udbuddet af udstyr og forbrugsstoffer på top tre hospitaler, leverede udstyr, forbrugsvarer og desinfektionsbeskyttelsesmaterialer.

I 2018 Samarbejdede med tredje terminaler såsom detailapoteker og klinikker for at levere medicinsk udstyr og desinfektions- og beskyttelsesprodukter.

I 2020 På grund af udbruddet af COVID-19 begyndte vi at levere desinfektions- og anti-epidemiforsyninger til skoler, børnehaver, offentlige myndigheder og store virksomheder;udenrigshandelsvirksomheden er udvidet fra offline til online, begge dele på en tostrenget måde.